Vi fuger alt!

Fugning af nye vinduer og døre
Fugning af badeværelser, køkken mm
Fugning af betonelementer og gulve
Levnedsmiddelsfuger FDA
Udskiftning af hårde og udtørrede fuger til nye
Elastiske fuger
Udskiftning af gamle mørtelfuger til nye elastiske fuger
Specialopgaver
Vandtætning